Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Kompensasjonsordning 2021

NB! Søknadsfrist for årets kompensasjonsordning er 15. november.

Det kan søkes om tilskudd i forbindelse med arrangement og aktiviteter for perioden 1. januar til og med 31. oktober 2021. Søknadsfristen er 15. november! 

Les mer om ordningen og søk om tilskudd her!


Formålet med denne ordningen er å stimulere til aktivitet i frivillige lag og organisasjoner, men den gjelder også arrangement eller aktivitet som må avlyses på grunn av restriksjoner eller råd fra myndighetene i forbindelse med covid- 19.

Merk at informasjonen fra Lotteri- og stiftelsestilsynet oppdateres jevnlig, og er sist oppdatert 10. september. 

NB! Det er ikke lenger en minstegrense på kr 25 000.

Se ofte stilte spørsmål og svar om kompensasjonsordningen.