Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Saksdokument til Norges Skytterstyre

Saksdokument til møte i Norges Skytterstyre 20. september 2021.

Sakliste:

Sak 72/2021: Godkjenning av protokoll fra styremøte august 2021

Sak 73/2021: Prosjekt «Pangstart» - prioritering  

Sak 74/2021: Klassesetting 2022

Sak 75/2021: Status miljøpakken 2021  

Sak 76/2021: Videreutvikling av norgescupen – tre stevnehelger i 2022  

Sak 77/2021: Innspill til endringer i Skytterboka  

Sak 78/2021: Valg av medlemmer til NC-komiteen

Sak 79/2021: Status skytebaneinspeksjon og videre oppfølging

Sak 80/2021: B-sak: Utredning av salgsvirksomheten  

Sak 81/2021: B-sak: Markedsavtaler i DFS

 

Meldingssaker

  1. Status LS 2022 Bodø
  2. Status LS 2023 Voss
  3. Status LS 2024 Steinkjer
  4. Status Oslo-prosjektet
  5. Status Storbyprosjekt Trøndelag
  6. Status LS-utvalget (Jan Åge)
  7. B-sak: Føringer for behandling av søknader om dispensasjoner
  8. Referat fra Nordisk formannsmøte

 

Saksdokument til Norges Skytterstyre

Ta kontakt med presidenten eller et styremedlem ved innspill til saker som skal behandles.