Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Nytt forslag om blyforbud i EU

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) publiserte 3. februar et forslag om ytterligere restriksjoner på bruk av bly i ammunisjon til jakt og utendørs sportsskyting.

Forslaget om nye restriksjoner på bruk av bly i ammunisjon kommer kort tid etter at EU nylig vedtok å forby bruk av blyhagl i våtmark fra 2023. 

Restriksjonsforslaget fra ECHA kommer imidlertid ikke som en direkte overraskelse.  EU-kommisjonen (EC) ba ECHA om å utarbeide disse forslagene tilbake i juli 2019, og DFS har sammen med skytterorganisasjonene (Norges Jeger- og fiskerforbund, Norges Skiskytterforbund og Norges Skytterforbund) fulgt prosessen og bidratt med innspill til ECHA når det har vært mulig.

Skyting og jakt
Rapporten omhandler jakt, sportsskyting og annen utendørs skyting. Det er skissert ulike mulige restriksjonsnivåer, fra «status quo» til totalforbud på alle områder. ECHA foreslår følgende som anbefalt restriksjonsnivå:

  • Forbud mot salg og bruk av blyhagl til jakt, med en overgangsperiode på fem år og mulighet for medlemsstatene å gi unntak for sportsskyting når utslipp i miljøet minimeres.
  • Forbud mot bruk av bly i riflekuler med overgangsperioder:
    • 18 måneder for sentertente patroner som er lik og over 5,6 mm
    •  5 år for kalibre mindre enn 5,6 mm.
  • Unntak for fortsatt bruk til sportsskyting hvis utslipp til miljøet minimeres, dvs. når skytebaner er utstyrt med kulefang (som muliggjør oppsamling/resirkulering av bly).


Innendørs bruk av blyammunisjon, samt militær og annen ikke-sivil bruk av blyammunisjon - som av politi, forsvar etc. er ikke omhandlet i rapporten.

Videre arbeid
DFS vil sammen med de andre skytterorganisasjonen vurdere forslagene fra ECHA nøye og følge opp de aktuelle prosessene i EU og mot norske myndigheter. Den videre prosessen frem mot endelige vedtak i EU er forventet å ta ca. 2 år.  

For mer informasjon om saken: https://echa.europa.eu/-/towards-sustainable-outdoor-shooting-and-fishing-echa-proposes-restrictions-on-lead-use

Restriksjonsrapporten: Lead and its compounds - Registry of restriction intentions until outcome - ECHA (europa.eu)

For mer informasjon om FACEs arbeid med ammunisjon: https://www.face.eu/firearms-ammunition/ammunition/