Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Det frivillige Skyttervesen
Forsvar, sport og god våpenkultur

Felt på Hjemme-LS

Feltskytingen på Hjemme-LS gjennomføres enten på skytterlagets baneanlegg eller i et feltterreng om skytterlaget har det. 

Husk at skytingen skal foregå iht. instruks for den enkelte skytebane, hvis ikke må det på forhånd innhentes godkjenning fra politiet.

Program feltskyting på Hjemme-LS:

Generelt anbefales det innskyingshold både på finfelt og grovfelt.

Program finfelt:

Hold

Figur

Skytestilling

1

Tønne

Liggende

2

Mini 1/3

Junior kne, resten liggende

3

C15

Liggende

4

1/10

Junior kne, resten liggende

5

Prisme

Liggende

Skytetiden er 2 minutter på alle hold. Merk at siktekanten ikke skal telle som treff.

Program grovfelt:

Hold

Figur - avstand
(velg ett av alternativene for hvert hold)

Skytestilling

1

C25 - avstant minst 200m

C20 - avstand minst 160m

C35 - avstand minst 300m

Liggende

2

1/8 - avstand minst 200m

1/10 - avstand minst 100m
(finfeltfigur uten siktekant)

1/4 - avstand minst 260m

Liggende

3

Småen - avstand minst 200m

Minismåen - avstand minst 100m
(finfeltfigur uten siktekant)

B65 - avstand minst 400m

Knestående
(ligg for kl. 1)

4

1/6 - avstand minst 200m

1/10 - avstand minst 130m
(finfeltfigur med siktekant)

1/4V - avstand minst 300m

Knestående
(ligg for kl. 1)

5

13x40 stripe H eller V - avstand minst 200m

10x30 stripe H - avstand minst 160m

S25 H - avstand minst 320m

Liggende

Skytetiden er 1 minutt på alle hold.
Merk at det er mulig å gjennomføre alle hold på 200 meter.

 

Grovfelt for klasse AG3, HK416 og kikkertklassen:

Hold

Figur - avstand
(velg ett av alternativene for hvert hold)

Skytestilling

1

C50 - avstant 200m

C40 - avstand minst 160m

B100 - avstand minst 300m

Liggende

2

1/3 - avstand minst 200m

1/8 - avstand minst 100m

B65 - avstand minst 260m

Liggende

3

B45 - avstand minst 200m

Småen - avstand minst 100m

B100 - avstand minst 400m

Liggende

4

1/4V - avstand minst 200m

1/6 - avstand minst 130m

B100 - avstand minst 300m

Liggende

5

S25 V - avstand minst 200m

C30 - avstand minst 160m

B65 - avstand minst 320m

Liggende

Skytetiden er 1 minutt på alle hold.
Merk at denne konkurransen vil telle som treningsskudd for storviltjegere.

 

HUSK:

Skytingen skal organiseres av skytterlaget, og det skal gjennomføres med standplassleder og med skytetider iht. programmet (finfelt 2 min, grovfelt 1 min).