Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Løiten skytterlag
i Hedmark skyttersamlag

Innkalling til årsmøte mandag 23/11-20

Det innkalles herved til årsmøte i Løiten skytterlag på Skytterhuset mandag 23. november 2020 kl. 1830. Eventuelle frasigelse av verv må meldes skriftlig til leder av valgkomiteen, Frank Odden, innen 30. oktober 2020 ( frank-od@online.no ) Saker fra medlemmer som ønskes behandlet på årsmøtet sendes styret innen 13. november på email: post@loitenskytterlag.no Vi håper så mange som mulig møter opp for å gi både ris og ros og ikke minst bidra til fruktbare diskusjoner. Dette er arenaen for å påvirke skytterlaget i retning av et bedre sportslig og sosialt miljø. Velkommen!

Dagsorden:

  1. Åpning. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av 2 personer til å underskrive protokoll
  3. Årsberetning
  4. Regnskap
  5. Medlemskontingent
  6. Innkomne saker
  7. Budsjett
  8. Valg
  9. Godkjenning av protokoll

 her fålger oversikt over de som har veerv og når de er på valg. 

Navn                          Funksjon                               På valg

Styret:
Per E Storsveen          Leder                                      Årlig
Sverre Frøshaug         Nestleder                                2020
Klas E Lindstad         Kasserer                                 2021   
Vidar Offigstad          Styremedlem                        2020
Dag Lien                     Styremedlem                         2021   
Per Anders Gjørslie   Styremedlem                         2020   
Frode Nystuen            Leder U utvalg                       2021

Gine Lindstad Sjøli    1 Varamedlem                       2020
Karoline Lien             2 Varamedlem                       2021   

Ungdomsutvalg:           
Simen Storsveen        Repr U-utvalg                        2020   
Frank Lunde               Repr U-utvalg                        2021
Stian Østhagen           Repr U-utvalg                        2020

Samarbeidsutvalg skytterhus:
Jon Lundsbakken       Samarbeidsutvalg Skytterhus             2020
Per Ola Storbæk         Samarbeidsutvalg Skytterhus             2021
Tore Nordli                Samarbeidsutv. Skytterhus(vara)      2021
Steinar Lilleaker        Samarbeidsutv. Skytterhus(revisor)  2020

Andre verv:
Overtas av styret        Skifeltkontakt                       
Pål Kristian Kværneng Ammoforvalter                   Årlig
Åge Sætre                   Revisor                                   Årlig
Steinar Lilleaker        Revisor                                   Årlig
Frank Odden              Valgkomite                            2020
Gunn Lundsbakken    Valgkomite                            2021
Jørn Hansson              Valgkomite                            2022

 

Mvh

 

Styret i Løiten skytterlag