Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Løiten skytterlag
i Hedmark skyttersamlag

Terminliste/treningstider

Skytetidene for Løiten skytebane er revidert etter vedtak i Løten kommunestyre 18. oktober 2017. All skyting skal foregå innenfor godkjente skytetider, som er mellom 1000 og 2100 mandag, tirsdager og torsdager. Lørdag mellom 0900 og 1800. Onsdag og fredag er banen kun åpen for kaliber 22 mellom 1000 og 2100. Søndag er banen stengt for all skyting. Skyting er forbudt 1, 2 juledag, 1. nyttårsdag, Skjærtorsdag, Langfredag, 1. påskedag, Kristi himmelfarts dag, og 1, 2 pinsedag. Ungdom/senior trener tirsdager, veteraner torsdager. Trening foregår normalt fra 1800. Skyting til jegerprøven vil bli gjennomført sommer/høst på enkelte onsdager, egen ordre kommer på dette. Ansvarlig skyteleder er ansvarlig for klargjøring av standplass, data og skiver, utlånsvåpen, salg av ammunisjon samt rydding og nedrigging etter skyting. Oppsatt ansvarlig sørger for opplåsing samt opptrekk av skiver kl.1730 slik at trening kan starte kl.1800 Oppsatt ansvarlig sørger også for nedrigging og låsing etter endt trening. Alle oppsatte ansvarlige er selv ansvarlig for å bytte, dersom dette ikke passer.

Innendørsbanen på Løten ungdomsskole har følgende organsierte treninger ra kl 18:00
Tirsdager: Ungdom
Onsdager: Senior
Torsdager Veteran