Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Løiten skytterlag
i Hedmark skyttersamlag

Årsmøte 2018

ÅRSMØTE 2018 Det innkalles herved til årsmøte i Løiten skytterlag på Skytterhuset mandag 26. november 2018 kl. 1830. Eventuelle frasigelse av verv må meldes skriftlig til leder av valgkomiteen, Einar Myki, innen 5. november 2018 ( e.myki@online.no ) Saker fra medlemmer som ønskes behandlet på årsmøtet sendes styret innen 5. november på email: post@loitenskytterlag.no Vi håper så mange som mulig møter opp for å gi både ris og ros og ikke minst bidra til fruktbare diskusjoner. Dette er arenaen for å påvirke skytterlaget i retning av et bedre sportslig og sosialt miljø. Velkommen Dagsorden: 1. Åpning. Godkjenning av innkalling 2. Valg av 2 personer til å underskrive protokoll 3. Årsberetning 4. Regnskap 5. Medlemskontingent 6. Innkomne saker 7. Budsjett 8. Valg 9. Godkjenning av protokoll Mvh Styret i Løiten skytterlag