Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Løiten skytterlag
i Hedmark skyttersamlag

Knut Bækkevold

UTNEVNELSE AV ÆRESMEDLEM I LØITEN SKYTTERLAG                             

 

 

Det er en stor glede å få anledning til å være med å hylle en av våre medlemmer.

 

Han er og har vært et trofast medlem siden på slutten av 40 – tallet.

 

Første gang han figurerer på ei resultatliste er i feltskyting i 1948.

 

Han skjøt svært mye på 50 – tallet, faktisk var han en av de skytterne i laget som skjøt flest skudd pr. år i denne tida. Han rykket oppover i klassene år for år til han nådde 3. klasse, der han ble stående til han gikk over i veteran i 1984.

 

Fra 1978 til dags dato har han vært en av lagets revisorer. Han har også revidert noen av regnskapene i årene mellom 1966 og 1978. Dette er en oppgave han har skjøttet på aller beste måte.

Det er fint å oppleve at selv skyttere som ikke lenger er sportslig aktive, likevel vil gjøre en innsats for skytterlaget.

 

 Årsmøtet Løiten skytterlag 2003

Det er en stor glede og ære for styret i Løiten skytterlag å utnevne

Knut Bækkevold

som æresmedlem i Løiten skytterlag