Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Løiten skytterlag
i Hedmark skyttersamlag

Infomøte støysak

Det inviteres til felles medlemsmøte for alle lagene som har bane på skytterhuset tirsdag 14 mars kl 1900. Her vil det bli informert nærmere om det pågående arbeidet med ny reguleringsplan for skytebaneområdet.

Per Jarle Kristiansen fra anleggskontoret i DFS og Vidar Nilsen fra NJFF vil orientere.

Alle medlemmer av Løiten skytterlag, Løiten JFF, Hamar Praktiske skyttere samt Quantrill Raiders  er velkommen til å delta.