Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Oslo Skyttersamlag

Ombudsmøtet 2019

INNKALLING TIL ORDINÆRT OMBUDSMØTE FOR 2019

INNKALLING TIL ORDINÆRT OMBUDSMØTE FOR 2019

Det kalles med dette inn til ordinært Ombudsmøte for Oslo Skyttersamlag.

Onsdag 20. november 2019, kl.18.30
Sted: Skytterhuset Oslo Østre, Årvoll

I hht. Skytterbokas bestemmelser møter lagene med følgende antall ombudsvalgte:
•   Akademisk 6
•   Østre Bærum 6
•   Nordstrand 6
•   Oslo Østre 6
•   Skarpskytten 6

Til sammen 30 ombud.

I tillegg har styret stemmerett. Maksimalt antall stemmeberettigede blir da 37. Det vil også være gjester og andre tillitsvalgte til stede.

Lagsformennene sender innkalling og saksliste til de valgte representanter.
Skytterlagene leverer liste med navn på møtende ombud ved møtets begynnelse.

Sakliste:
  1. Åpning
  2. Godkjenning av innkalling og sakliste
  3. Valg av møteleder og referent
  4. Valg av to representanter til å undertegne protokollen
  5. Informasjon om Prosjekt Oslo, v/Jarle Tvinnereim, generalsekretær DFS
  6. Årsmelding for 2019
  7. Regnskap for 2019
  8. Budsjett for 2020
  9. Innkomne saker
      a. Hovedstadsstevnet 2020
      b. Årets skytter
      c. SM stang og felthurtigskyting
      d. Foreløpig terminliste 2020 (legges fram i møtet)
10. Valg

Samlagsstyret har sitt siste styremøte før ombudsmøtet 11. november. Saksdokumenter sendes ut etter dette møtet.

Velkommen!

Oslo Skyttersamlag
Helge Lillekvelland
Leder