Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Oslo Skyttersamlag

Skyteprogram

Detaljer om de forskjellige skyteprogrammene.

Konkurranse A
Lagkonkurranse mellom de nordiske hovedsteder, og individuelle mesterskapskonkurranser. Tidligere program med lagskyting og bytte av våpen ble i 2013 erstattet med konkurranse E.

Avstand er avhengig av skytebanen Hovedstadsstevnet arrangeres på.

Avstand: 200m.
Skive: Redusert internasjonal 200m-skive.
Skytestilling: Liggende.
Våpen: Våpen godkjent av de respektive lands skytterorganisasjoner ved bruk i nasjonale konkuranser.
Antall skudd: Fritt antall prøveskudd og deretter 60 tellende skudd. Anvisning etter hvert skudd.
Skytetid: 75 minutter inkludert prøveskudd.
Utførelse: Skytingen gjennomføres etter internasjonale regler. Det henvises spesielt til 30 graders vinkel på venstre underarm.


Den skytter som oppnår høyeste poengsum, er individuell vinner og får tittelen: De nordiske hovedsteders mesterskytter. Han tildeles gylt mesterskapsmedalje. De påfølgende får sølv mesterskapsmedalje. Ved poenglikhet rangeres den foran som har flest 10, 9 osv. Sentrumstiere telles til slutt.

Hver hovedstad representeres av høyst 20 skyttere. I lagkonkurransen teller alle med på hvert lag. Alle deltakerene på det seirende laget tildeles gylt medalje, representantene på lag nr. 2 får sølv medalje og representantene på de to øvrige lagene får bronsemedalje. Dessuten individuell premiering. Dersom 2 lag har samme poengsum så regnes det med så mange skyttere fra hvert lag at en avgjørelse foreligger.

Konkurranse B

Avstand: 200m.
Skive: Redusert internasjonal 10 - delt skive.
Skytestilling: Liggende.
Våpen: Våpen godkjent av de respektive lands skytterorganisasjoner ved bruk i nasjonale konkuranser.
Antall skudd: Fritt antall prøveskudd og 10 tellende skudd.
Skytetid: 25 min, prøveskudd iberegnet.
Utførelse: Skytingen gjennomføres etter internasjonale regler.


Konkurranse C

Avstand: 200m.
Skive: Redusert internasjonal 10 - delt skive.
Skytestilling: Fritt antall prøveskudd på 3 min. og 10 tellende skudd i hver av de tre stillingene liggende, stående og knestående.
Våpen: Våpen godkjent av de respektive lands skytterorganisasjoner ved bruk i nasjonale konkuranser.
Antall skudd: Fritt antall prøveskudd og 10 tellende skudd.
Skytetid: 70 min, prøveskudd iberegnet.
Utførelse: Skytingen gjennomføres etter internasjonale regler. Det pressiseres imidlertid følgende. Vinklen på venstre underarm skal min. være 30 grader. Det tillates bruk av rem i stående, knestående kan skytes sittende og det tillates bruk av krakk.


Konkurranse D
Arrangørnasjonens eget skyteprogram.


Konkurranse E

Avstand: 200m.
Skive: Redusert internasjonal 10 - delt skive.
Skytestilling: Det skal skytes totalt 12 tellende skudd i hver av de tre stillingene liggende, stående og knestående.
Våpen: Våpen godkjent av de respektive lands skytterorganisasjoner ved bruk i nasjonale konkuranser.
Antall skudd: 8 prøveskudd på fordeling i laget. Deretter 3 tellende skudd pr. skytter, totalt 12 skudd på laget.
Skytetid: 8 min for prøveskudd med anvisning for hvert skudd. Det bemerkes at skytterne allerede bør være innskutt, og derfor kan velge å ikke skyte prøveskudd. For de 12 tellende skuddene er skytetiden totalt 10 minutter med samlet anvisning etter serien.
Utførelse: Skytingen gjennomføres som en lagskyting med en deltaker fra hver hovedstad. Hver skytter skal skyte 3 tellende skudd. Hvert lag skyter i alt 12 skudd, hvorav 4 skudd liggende, 4 skudd stående og 4 skudd knestående. Alle i laget skyter mot den samme skiven. Laget beslutter innbyrdes hvorledes den enkelte skytter skal fordele sine 3 skudd i de respektive stillinger. F.eks. kan alle skyte i samtlige stillinger, eller noen kan skyte alle sine skudd i en stilling. Dette avgjør laget i forkant, men det skal altså skytes 4 skudd i hver stilling.

Konkurranse L1
Overledernes konkurranse.

Avstand: 200m.
Skive: Arrangørnasjonens skive.
Skytestilling: Liggende.
Våpen: Våpen godkjent av de respektive lands skytterorganisasjoner ved bruk i nasjonale konkuranser.
Antall skudd: Fritt antall prøveskudd på 3 min.
10 tellende skudd. Anvisning etter hvert skudd.
Skytetid: 20 min, prøveskudd iberegnet.


Konkurranse L2
Konkurranse for de øvrige lederne. 

Avstand: 200m.
Skive: Arrangørnasjonens skive.
Skytestilling: Liggende.
Våpen: Våpen godkjent av de respektive lands skytterorganisasjoner ved bruk i nasjonale konkuranser.
Antall skudd: Fritt antall prøveskudd på 3 min.
10 tellende skudd. Anvisning etter hvert skudd.
Skytetid: 20 min, prøveskudd iberegnet.