Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Løiten skytterlag
i Hedmark skyttersamlag

Årsmøte mandag 27.november kl. 1830 på Løten ungdomsskole (skytterhallen)

Agenda finner dere her...

Årsmøte i skytterlaget:
Det kalles inn til årsmøte i Løiten Skytterlag mandag 27. november kl.1830 på Løten Ungdomskole. Agenda er:
  1. Åpning. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av 2 personer til å underskrive protokoll
  3. Årsberetning
  4. Regnskap
  5. Budsjett
  6. Medlemskontingent
  7. Innkomne saker
  8. Valg
  9. Eventuelt
  10. Godkjenning av protokoll
Saker fra medlemmer som ønskes behandlet på årsmøtet sendes styrets leder innen 20. november på email: peregil76@hotmail.com.
Vi håper så mange som mulig møter opp og det vil bli enkel servering.
Velkommen
Styret i Løiten Skytterlag