Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Løiten skytterlag
i Hedmark skyttersamlag

ÅRSMØTE

Det kalles inn til årsmøte i Løiten Skytterlag mandag 28. november kl.1830 på Løten Ungdomskole.

Agenda er:
  1. Åpning. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av 2 personer til å underskrive protokoll
  3. Årsberetning
  4. Regnskap
  5. Budsjett
  6. Medlemskontingent
  7. Innkomne saker
  8. Valg
  9. Eventuelt
  10. Godkjenning av protokoll
 
Saker fra medlemmer som ønskes behandlet på årsmøtet sendes styrets leder innen 21. november på email: peregil76@hotmail.com.
 
Vi håper så mange som mulig møter opp og det vil bli enkel servering.
 
Velkommen
 
Styret i Løiten Skytterlag