Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Nord-Østerdal skyttersamlag
Midt i blinken

Minneord Hans Sollid 1945 -2022

Hans Sollid fra eget arkiv

Hans Sollid var en hedersmann og sann ildsjel for skyttersaken.

Minneord

Hans Sollid  1945 - 2022

Skytterlagsmannen, skytteren, journalisten og redaktøren Hans Sollid gikk ut av tiden fredag 14. oktober. Med Hans sin bortgang har Det Frivillige Skyttervesen mistet en av sine ihuga forkjempere. Han fremmet skytesporten gjennom egen deltakelse, men ikke minst med sin virksomhet som journalist. Han skrev utrettelig om skytterstevner, gjerne vinklet mot de yngste. I de siste har også veteranene fått sin behørige oppmerksomhet.

Som sekretær (1992-1999) i samlagsstyret gjorde han en formidabel jobb. Spesielt var han opptatt av at resultatlistene ble sendt avivisene umiddelbart etter stevneslutt. Som regel var han påmeldt i et av de siste lagene og ventet med å reise til listene var overlevert. En annen av Hans kjepphester var utseende og innholdet i resultatlistene som den gangen ble sendt per brev til alle skytterlagene.

Under ombudsmøtene i en mannsalder framførte han sitt syn på alle saker som var oppe til behandling. Alle innlegg utfra en genuin interesse for skyttersaken.

Hans var opptatt av å ta vare på historien. Alle artikler og bilder knyttet opp mot samlaget/skytterlagene ble etter påtrykk av han selv lagret i skyen til samlaget. Det hele er lagret etter Hans sitt system. Det er logisk å finne fram til det du søker etter. Dette er uvurdelig når det skal skrives noe om en skytter/skytterlag i framtida.

De siste årene har Hans vært redaktør for samlagets hjemmeside. Her har han skrevet artikler og lagt ut bilder fra stort og smått fra samlinger og stevner hvor det var deltakere fra Nord-Østerdal.

Hans Sollid ble i 1999 tildelt Nord-Østerdal skyttersamlag sin fortjenestemedalje og utnevnt til æresmedlem.

Hans Sollid ble i 2000 tildelt DFS’ hederstegn.

Utdelingen skulle skje under skyttertingsmiddagen dette året. Hans var invitert som gjest. Nå kom ikke Hans på middagen da han ble opptatt med å sende bilder og artikler til Arbeidets rett. Hederstegnet ble derfor utdelt ved en senere anledning.

Våre tanker går til familien.

Hans Sollid var en hedersmann og sann ildsjel for skyttersaken.

Vi lyser fred over Hans Sollid sitt minne.

For styret

Harry E. Tjernstad

Leder

Nord-Østerdal skyttersamlag