Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Nord-Østerdal skyttersamlag
Midt i blinken

Hvordan kontakte oss om stoff som skal inn på hjemmesida

Til samlaget: Alle saker som angår Nord-Østerdal skyttersamlag skjer ved henv. til samlagslederen Harry Tjernstad - mail til nord-osterdal@samlag.no Til hjemmeisida: Alle saker som har relevans i forhold til denne hjemmesida www.dfs.no/nord-osterdal skal sendes til web.ansv. Hans Sollid, 991 65 970 eller hans.sollid@gmail.com

Hjemmesida vil nå bli driftet på dugnad. Her kan du ta kontakt direkte med:

1. Hans Sollid, Alvdal - webansvarlig. 991 65 970 - hans.sollid@fjellnett,no. Han har som spesialoppgave å lage mappestruktur på sida samt ansvaret for historisk stoff. Fotoassistanse dersom det oppstår behov..

Han har med seg

2. Iver Nymoen, Kvikne 906 65 659 - iver.nymoen@kvikne.no Han har som sin spesialoppgave: Ajourføring. Statistikk og tabeller

Annet stoff:

NB! Alt annet stoff skal sendes nord-osterdal@samlag.no Da går dette stoffet til sekr. og leder i samlaget.

Slik gjør du det:

Stoff sendes pr. mail skrevet i word

Bilder sendes på mail eller som vedlegg til vanlig melding på mobilen. Viss mulig som jpg-format. Det er ikke nødvendig å endre noe på bildene dersom du ikke vet hvordan dette skal gjøres. Hvis du har peiling, ber vi om at bildene sendes i 2000 pixcler - dette er et breddeformat.

Kontakt oss på telefon hvis nødvendig. Kom gjerne med tilbakemeldinger.

Vi ser fram til et positivt samarbeid!

Hilsen Nord-Østerdal skyttersamlag