Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Nidaros skytterlag
i Uttrøndelag skyttersamlag

Komitéer

Komitéer i Nidaros Skytterlag, valgt ved årsmøtet 22. November 2023

Hus- og Banekomité:	Kolbjørn Glørstad, John Arthur Skogås,
Christoffer Aarønes, Geir Grøtan,
Arnfinn Nesje, Frode Knutsen,
Per Arne Enstad, Rolf Rekstad,
Henrik Winsjansen, Thomas Nesgård,
Sverre W. Selheim, Endre Hagelund,
Vegard Westerlund, Hans Martin,
Geir Aasbakk, Tom Erik Sørensen,
Magne Nervik, Asbjørn Sæbø,
Arvid Jullumstrø, Tor Even Dahl,
Hans Fostervoll, og Dagfinn Aune

Elektronikk og
15m komité: Per Arne Enstad, Endre Hagelund,
Fridtjoft Dyptveit, og Vegar Westerlund

Instr./ungdomutv.: Ingrid Marie Håkensen, Endre Haglund,
og Dagfinn Aune

Våpenmester: Ungdomsutvalget

Amm.forvalter: Jørgen Løe/Atle Darell

Festkomité: Sven Erling Smolan

Finanskomite: Gert Øien, Atle Darell, Jørgen Løe

Gaukkomité: Fridtjof Dyptveit

Honnørkomité: Bernt Noodt(1), Fridtjof Dypvei(2),
Atle Darell(3), Olav I Sæther (4),
og lagets formann

Feltkomité: Grovfelt: Bernt Noodt
Finfelt: Arnfinn P Nesje,
og Hans Fostervold

Jegerfeltkomité: Geir Grøtan, Frode Knutsen, Bjørn Wold,
Øistein Wold, Arnfinn P Nesje,
Torgeir Johnsen, Atle Darell,
Haldor Sigmundsson, Hans Martin,
Kolbjørn Glørstad, John Artur Skogås,
og Hallgeir Løkken

Komité for
jaktpøver/trening: Henrik Winsjansen, Odd Arne Westerhus

Forsvarsskytingskomité: Kåre Inge Viken, Atle Darell,
Vegard Westerlund, Fridjof Dyptveit,
Bernt Noodt, Per Arne Enstad,
Endre Haglund, og Tom Erik Sørensen

Komité for skyteledere: Thomas Nesgård, Magne Nervik, Asbjørn Sæbø
Valgkomité:             Ketil Berg, Hans Martin

Revisorer: Gudmund Koran, Kristian Jansen

Webkomité: Per Arne Enstad, Knut Hornnes, Tor Even Lund,
og Hallgeir Løkken

Ombud: Det til enhver tid sittende styre

Fanebærer: Ungdomsutvalget