Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Røros skytterlag
Stiftet 1880

Rekrutteringsbidrag

Røros skytterlag ønsker å støtte deg

Som et tiltak for å få med flere, og spesielt yngre skyttere, ønsker Røros skytterlag å bidra for å dekke noe av de økonomiske utgiftene.

Ammunisjonsbidrag

Etter forslag fra årsmøtet har styret vedtatt å støtte rekrutteringsskyttere herunder Nybegynner ung , Eldre Rekrutt , Rekrutt og Junior med ammunisjon brukt under konkurranser arrangert av DFS. Skjema for dette er lastet opp under, og skal stemples av arrangerende skytterlag på de stevner skytteren deltar.
Dette gjøres som et hjepemiddel for å forsterke / edre rekrutteringen til skytesporten.

Skjema for utskrift ( link )

Finansiering av konkurransevåpen

Ønsker du å kjøpe din egen konkurranse Sauer? Vi i Røros skytterlag kan være behjelpelig med finnansieringen gjennom å inngå en nedbetalingsavtale med deg. Ta kontakt på e-post roros@skytterlag.no eller tlf 911 73 973, så blir vi enige om hvordan vi gjør dette videre. Søknader behandles av styret, og styret skal prioritere rekrutteringsskyttere. Husk: for å kjøpe våpen må man søke politiet om tillatelse. mer informasjon om dette, finner du her: https://www.politiet.no/tjenester/vapen/

Avtalen vi tilbyr betinger en egenandel på 3000,- ved kjøp, deretter månedlige avdrag på minimum 500,-. Restbeløp kan innfris til en hver tid. Våpenet registreres på deg som kjøper allerede ved kjøp. Skytterlaget skal gjennom avtalen sikres økonomisk ved eventuelle mislighold. 

Treningavgifter

Gjennom vår leieavtale med Glåmos skytterlag for 15-metersbanen, krever Glåmos skytterlag 25,- pr skytter pr trening. Eller man kan betale en årskontingent (300,- for ungdom/500,- for senior). Røros skytterlag dekker treningsavgiften for sine medlemmer til og med 18 år.

På feltarenaen på Orven og skytterbanen i Hådalen er det ingen treningsavgift for medlemmer av Røros skytterlag.

Treningsammunisjon

For våre skyttere til og med 18 år, dekker Røros skytterlag treningsammunisjonen i kaliber .22 som brukes på organiserte treninger.