Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

www.dfs.no
Løiten skytterlag
i Hedmark skyttersamlag

150-års jubileumsfest

Lørdag 7 april 2018 ble det avviklet en flott 150 års jubileumsfest for Løiten skytterlag på skytterhuset. Ca 60 personer var tilstede inkludert ordfører Bente Elin Lilleøkseth og bestyrer i Løiten Almenning Endre Jørgensen. Kveldens høydepunkt var utnevning av fire æresmedlemmer i skytterlaget!

Det ble en stilfull og minnerik markering av en ærverdig jubilant. 

Ordfører Bente Elin Lilleøkseth var tilstede under hele festen, og hilste fra kommunen og overrakte blomst og et betydelig pengebeløp. Vi skal heller ikke se bort fra at hun representerer Løiten på årets LS.  Her sammen med leder av festkomiteen, Klas Erik Lindstad. Klas Erik holdt også en flott presentsasjon av viktige glimt i lagets lange historie, etterfulgt av en beretning fra 100-års festen av Øyvind Krogsrud. 

Samlagsleder Hilde Lang-Ree hilste fra samlaget og senere på kvelden stod hun for utdeling av DFS sitt Skjold til Jo Ivar Løvseth for hans store innsats for feltskyting generelt, og HV-cupen spesielt. Gratulerer! 

 Jo Ivar overrekte også i sin vandrepremie for beste prestasjon på LS. For 2016 var det Dag Lien som fikk napp for sitt grunnlag på 100 poeng. Det var tredje gangen at Dag klarte det, og en av gangene holdt det til napp i Offiserpokalen. For 2017 var det Sindre Nordvik sine 100 poeng på Samlagsskytingen for Hedmark som ga napp i pokalen. Vi gratulerer!

Løiten Almenning var representert med almenningsbestyrer Endre Jørgensen. Han overakte også en flott gavesjekk. Både skytebanen og skytterhuset ligger på festet grunn tilhørende almenningen.  

Kveldens høydepunkt var utvilsomt ovverrekelse av lagets høyeste utmerkelse, æresmedlemsskap til Åge Sætre, Tom Arne Johnsen, Ole Jostein Kildahl og Leif Grøndahl. Alle fire har lagt ned en stor innsats for skytterlaget og skyttersaken over mange tiår. Vi gratulerer og takker for innsatsen så langt!